Ghi Chú:
- Giá vé được bán tại cửa là $20.00.
- Nếu quý vị muốn vô hội viên, xin vui lòng dóng một năm hay 6 tháng.
- Vô hội viên sẽ được giãm
giá với số tiền là $10.00 một tháng.

Mọi chi tiết xin liên lạc với ban điêu hành:

 

Hội Trưởng
Trần Hùng
Phone: 781-696-2191
Email: hungtran48@gmail.com

Hội Phó
Nguyễn Tài
Phone: 978-943-1613
Email: nguyentai57@gmail.com

Thủ Quỷ
Huỳnh Văn Trọng
Phone: 617.436.3939
Email:

Cố Vấn
Huynh Van Chinh
617-383-1332
chinh02368@yahoo.com

Nguyen Manh Quyen
617-799-1122
quinncapital@aol.com

Than Vinh Bao Toan
617-901-6262
ythh02@yahoo.com

 

Son's Of Italy

 

117 Swanton Street

Winchester, MA 01890

Xin quý vị vui lòng để lại Email, nếu có sự thay đổi chúng tôi sẽ liên lạc

 


Những chổ có hoa thị (*) là cần phải điền vào.

:
  
Hoặc liên lạc với chúng tôi qua Facebook

Bấm vào đây để liên lạc hay góp ý kiến qua Facebook

Sponsored By

 

Vinna Auto Sales & Services.
Tel: 617.989.1989                    |Fax: 617.989.2727. | more

Tiệm Vàng Ngọc Lợi
Tel: 617.436.3939.

Thanh Hair Salon
Tel: 617.282.1475.